يازهرا .س.

مــــــــــــــــــــا گُم شدگانیم کـه اندر خَم دنیــــــــــــــــــا
تنها هنـــــــــــــــــــر مــاست کـه مجنون
حسینـــــــــــــــــیم


بدون نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط مصیب شریفی در چهارشنبه سیزدهم آبان 1394 ساعت 5:56

طبقه بندی: امام و رهبری